top of page

OM OSS

Sigma Civil Öst AB är ett företag som främst lever på sina goda kundrelationer och sin breda kompetens ”in-house”. Vi strävar efter att vara ett föredöme för branschen och likaså inför de vi arbetar tillsammans med. Målet är att upprätthålla goda relationer och alltid sträva efter förbättring och utveckling.

MEDARBETARE

MEDARBETARE

STAB

Emil_edited.png

Emil Pettersen

VD, Avdelningschef Produktion & Kalkyl, Avdelningschef Norge

+46 70 591 99 73

emil.pettersen@sigma.se

Ikonman.jpg

Johan Ehle

Vice VD

+46 70 775 60 60

johan.ehle@sigma.se

PRODUKTION & KALKYL

Ander_edited_edited.png

Anders Östberg

Senior stöd, Produktionsplanering, Kalkyl

+46 73 355 99 44

anders.ostberg@sigma.se

Christianljungdagl_edited.png

Christian Ljungdahl

Byggledare

+46 70 362 73 73

christian.ljungdahl@sigma.se

Felix bild02.jpg

Felix Makowsky

Geolog, Produktionsplanering

+46 76 128 96 98

felix.makowsky@sigma.se

Heidi Storjord-02.jpg

Heidi Storjord

Geolog, Produktionsplanering, Kalkyl

+46 70 975 89 88

heidi.storjord@sigma.se

Ida Skagseth-02.jpg

Ida Skagseth

Geolog, Produktionsplanering, Kalkyl

+46 70 218 20 72

ida.skagseth@sigma.se

Kara Åmerbjilly-2 (1).jpg

Kara Åmerbilly

Projektingenjör

+46 76 056 93 57

kara.amerbilly@sigma.se

Mert Pulten-01 kopiera...jpg

Mert Pulten

Projektansvarig

+46 72 452 27 18

mert.pulten@sigma.se

Mikael Gidlund 02.jpg

Mikael Gidlund

Byggledare

+46 73 355 99 58

mikael.gidlund@sigma.se

NORGE

Tonjr Nygaard Sorensen-02 kopiera_.jpg

Tonje Nygaard Sørensen

Geolog, Produktionsplanering, Kalkyl

+ 46 73 332 38 17

tonje.sorensen@sigma.se

Ikonman.jpg

Vandad Rashidian

Produktionsplanering, Byggledare

+46 76 132 43 21

vandad.rashidian@sigma.se

SYSTEMS

Nils Outters-03-kopi.jpg

Nils Outters

Avdelningschef Systems

+46 72 727 87 70

nils.outters@sigma.se

MILJÖ

Susanna_Wold_02.jpg

Susanna Wold

Avdelningschef Miljö

+46 70 271 53 86

susanna.wold@sigma.se

Ikonman.jpg

Anna-Karin Karlsson

Ikonman.jpg

Avital Dobo

Miljöingenjör

+46 73 584 40 68

avital.dobo@sigma.se

Emil Åhlén-01 kopiera.jpg

Emil Åhlén

Projektingenjör Miljö

+46 73 082 24 50

emil.ahlen@sigma.se

Ikonman.jpg

Fabian Osslund

+46 73 844 16 97

fabian.osslund@sigma.se

Ikonman.jpg

Felicia Rehn

+46 70 302 40 95

felicia.rehn@sigma.se

Ikonman.jpg

Lars Gråbergs

Teamledare Miljö

+46 73 803 55 13

lars.grabergs@sigma.se

Ikonman.jpg

Mikaela Ring

+46 70 410 97 05

mikaela.ring@sigma.se

Per Engberg-02 kopiera_.jpg

Per Egelberg

Miljöingenjör

+46 72 254 14 75

pelle.egelberg@sigma.se

Ikonman.jpg

Per Uppsäll

+46 70 301 95 36

per.uppsall@sigma.se

GATA & VA

Ikonman.jpg

Eva Enflo

Avdelningschef Gata & VA

+46 73 053 62 35

eva.enflo@sigma.se

Ikonman.jpg

Alex De Dampierre Duval

Praktikant

+46 70 773 28 18

alex.dedampierreduval@sigma.se

Anders Nilsen-svartvit.jpg

Anders Nilsen

VA-projektör

+46 70 830 31 22

anders.nilsen@sigma.se

Ikonman.jpg

Anjali Amatya

VA-projektör

+46 72 221 67 20

anjali.amatya@sigma.se

Ikonman.jpg

Ashraf Musoke

VA-Utredare / Projektör

+46 70 302 54 23

ashraf.musoke@sigma.se

Ikonman.jpg

Benar Ekmat

Väg- och Gatuprojektör

+46 76 105 70 18

benar.ekmat@sigma.se

Ikonman.jpg

Eray Karakoc

VA-projektör

+46 73 313 71 95

eray.karakoc@sigma.se

Fredrik_Ekström-02_kopiera_.jpg

Fredrik Ekström

VA-projektör

+46 73 627 67 54

fredrik.ekstrom@sigma.se

Ikonman.jpg

Henry Morales

Teknikansvarig / Projektör Väg och Gata

+46 73 694 64 99

henry.morales@sigma.se

Ikonman.jpg

Hossein AboueiMehrizi

Väg- och Gatuprojektör

+46 70 231 96 97

hossein.mehrizi@sigma.se

Ikonman.jpg

Majid Mohammad

Projektör

+46 70 508 72 67

majid.mohammad@sigma.se

Ikonman.jpg

Martin Äleklint

Praktikant

martin.aleklint@sigma.se

Mattias Samuelsson-01.jpg

Mattias Samuelsson

Ledningssamordnare

+46 73 078 05 29

mattias.samuelsson@sigma.se

Ikonman.jpg

Metin Cömert

+46 73 997 25 62

metin.comert@sigma.se

Ikonman.jpg

Per Hedspång

Projektansvarig

+46 70 715 62 35

per.hedspang@sigma.se

Ikonman.jpg

Rohida Klaff

Projektör VA, Civilingenjör

rohida.klaff@sigma.se

Tony Branneland 01.jpg

Tony Bränneland

Ledningssamordnare

+46 70 276 19 84

tony.branneland@sigma.se

Ikonman.jpg

Täsnim Chaabani

Väg- och Gatuprojektör

tasnim.chaabani@sigma.se

GEOTEKNIK

Ikonman.jpg

Sofie Wallenberg

Avdelningschef Geoteknik

+46 76 764 55 40

sofie.wallenberg@sigma.se

Ikonman.jpg

Anders Nises

Geotekniker / Seniorkonsult

+46 70 278 03 82

anders.nises@sigma.se

Ikonman.jpg

Arian Hamzehloo

Geotekniker

+46 73 025 07 12

arian.hamzehloo@sigma.se

Ikonman.jpg

Jesper Sundberg

Geotekniker

+46 70 053 34 92

jesper.sundberg@sigma.se

Ikonman.jpg

Patrik Hallén

Geotekniker

patrik.hallen@sigma.se

Ikonman.jpg

Rolf Engelheart

Geotekniker

+46 73 061 47 01

rolf.engelheart@sigma.se

Ikonman.jpg

Sofia Johansson

Handläggande geotekniker

+46 73 062 10 13

sofia.johansson@sigma.se

PROJEKTLEDNING

Ikonman.jpg

Therese Bergh

Avdelningschef Projektledning

+46 72 202 00 32

therese.bergh@sigma.se

Björn Randén 02.jpg

Björn Randén

Uppdragsledare / Projekteringsledare

+46 70 300 02 46

bjorn.randen@sigma.se

Ikonman.jpg

David Eriksson

Projektledare

+46 70 301 15 48

david.eriksson@sigma.se

Ikonman.jpg

Fredrik Arvered

Teamleder

+46 72 384 20 00

fredrik.arvered@sigma.se

Guojing Chen-svartvit.jpg

Guojing Chen

Projektledare

+46 73 062 86 78

guojing.chen@sigma.se

Irma svartvit.jpg

Irma Magnusson

Projektingenjör

+46 70 217 23 12

irma.magnusson@sigma.se

Maria svartvit.jpg

Maria Revling

Kvalitetsingenjör

+46 70 300 76 57

maria.revling@sigma.se

Nicole Halmstrand-02.jpg

Nicole Halmstrand

Projektingenjör

+46 73 833 61 00

nicole.halmstrand@sigma.se

Nicoline Jakobsson-02.jpg

Nicoline Jakobsson

Projektledare

+46 72 249 10 95

nicoline.jakobsson@sigma.se

Pernilla_amsköld.jpg

Pernilla Amsköld

Projektledare

+46 73 840 19 48

pernilla.amskold@sigma.se

NORGE (Sigma Civil AS)

Emil_edited_redigerad.png

Emil Pettersen

VD, Avdelningschef Produktion & Kalkyl, Avdelningschef Norge

+46 70 591 99 73

emil.pettersen@sigma.se

Siren portrett_edited.jpg

Siren Jakobsen

Geolog, Produktionsplanering, Kalkyl

+47 99 247 679

ext.siren.jakobsen@sigma.se

MILJÖ - OCH KVALITETSPOLICY

Sigma Civil's ambition är att alltid ligga i framkant i kunskap, teknik och arbetsmetoder. Företaget är projektorienterat och har starkt utvecklingsfokus. Vi håller oss ständigt uppdaterade genom våra projekt, samt har kompetent och lyhörd personal som följer utvecklingen framåt. Vårt mål är att till fullo förstå våra kunders behov och anpassa våra tjänster till kundernas önskemål. Vi strävar alltid efter att hitta den för kunden bästa lösningen.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling utan att kompromissa på miljö, arbetsmiljö eller kvalitet. Inom ramen för våra projekt samt på kontoret, tar vi långsiktiga beslut för att minimera miljöpåverkan vad gäller transporter, användning av elektronik, energiförbrukning etcetera. Vi arbetar för hållbara lösningar med god ekonomisk lönsamhet där hög kvalitet i kombination med låg miljöpåverkan är högst prioriterat.

Vårt interna kvalitets- och miljöledningssystem med dess rutiner säkerställer ett konsekvent utförande med säkra och hållbara leveranser, samt att aktuell lagstiftning och andra bindande krav efterlevs av samtliga medarbetare och inhyrd personal. Kontinuerlig utbildning ges till personal för uppdatering i kvalitets- och miljöarbete. Uppföljning och genomgång görs på ledningsgruppsmöten.

ARBETSMILJÖPOLICY

Långsiktiga investeringar i våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa är en nyckel till en god arbetsmiljö. Det innefattar:

 • Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete
   

 • Att verka för en god arbetsbelastning genom att ha en bra grundläggande bemanning
   

 • Att hjälpmedel finns för att upprätthålla en god ergonomi och rimlig stressnivå
   

 • Bra gruppdynamik med fokus på inkludering och likabehandling
   

 • Att alla ska trivas oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion etc

 

Vi är måna om att vår personal är motiverade inför sitt arbete och får möjlighet till individuell utveckling. Våra medarbetare ges därför
 

 • Förutsättning att påverka sin egen arbetssituation
   

 • Utveckla sin kompetens i projekt och genom kurser och utbildningar

Vill du också bli en del av vårt team?  Läs mer

Policy
bottom of page