OM OSS

Scandinavian Tunneling and Civil Engineering är ett företag som främst lever på sina goda kundrelationer och sin breda kompetens ”in-house”. Vi strävar efter att vara ett föredöme för branschen och likaså inför de vi arbetar tillsammans med. Målet är att upprätthålla goda relationer och alltid sträva efter förbättring och utveckling.

MEDARBETARE

Emil_edited.png

EMIL PETTERSEN

VD

+46 70 591 99 73

emil.pettersen@sigma.se

Nils Outters-03-kopi.jpg

NILS OUTTERS

Avdelningschef Systems

+46 72 727 87 70

nils.outters@sigma.se

Susanna_Wold_02.jpg

SUSANNA WOLD

Avdelningschef Miljö 

Avdelningschef Management

+ 46 70 271 53 86

susanna.wold@sigma.se

Guojing Chen-svartvit.jpg

GUOJING CHEN

Projektledare

+46 73 062 86 78

guojing.chen@sigma.se

Björn Randén 02.jpg

BJÖRN RANDÉN

Uppdragsledare / Projekteringsledare

+46 70 300 02 46

bjorn.randen@sigma.se

Nicoline Jakobsson-02.jpg

NICOLINE JAKOBSSON

Projektledare

+46 72 249 10 95

nicoline.jakobsson@sigma.se

Pernilla_amsköld.jpg

PERNILLA AMSKÖLD

Projektledare

+46 73 840 19 48

pernilla.amskold@sigma.se

Ander_edited_edited.png

ANDERS ÖSTBERG

Produktionsplanering, Kalkyl

+46 73 355 99 44

anders.ostberg@sigma.se

 
Fredrik_Ekström-02_kopiera_.jpg

FREDRIK EKSTRÖM

VA-Projektör

+ 46 73 627 67 54

fredrik.ekstrom@sigma.se

Tony Branneland 01.jpg

TONY BRÄNNELAND

Ledningssamordnare

+ 46 70 276 19 84

tony.branneland@sigma.se

Mattias Samuelsson-01.jpg

MATTIAS SAMUELSSON

Ledningssamordnare

+ 46 73 078 05 29

mattias.samuelsson@sigma.se

Anders Nilsen-svartvit.jpg

ANDERS NILSEN

VA-projektör

+46 70 830 31 22

anders.nilsen@sigma.se

Ida Skagseth-02.jpg

IDA SKAGSETH

Geologi, Produktionsplanering, Kalkyl

+46 70 218 20 72

ida.skagseth@sigma.se

Heidi Storjord-02.jpg

HEIDI STORJORD

Geologi, Produktionsplanering, Kalkyl

+46 70 975 89 88

heidi.storjord@sigma.se

Tonjr Nygaard Sorensen-02 kopiera_.jpg

TONJE NYGAARD SØRENSEN

Geologi, Produktionsplanering, Kalkyl

+ 46 73 332 38 17

tonje.sorensen@sigma.se

Ikonman.jpg

SIREN JAKOBSEN

Geologi, Produktionsplanering, Kalkyl

+47 99 247 679

ext.siren.jakobsen@sigma.se

Nicole Halmstrand-02.jpg

NICOLE HALMSTRAND

Projektingenjör

+46 73 833 61 00

nicole.halmstrand@sigma.se

Irma svartvit.jpg

IRMA MAGNUSSON

Projektingenjör

+ 46 70 217 23 12

irma.magnusson@sigma.se

Kara Åmerbjilly-2 (1).jpg

KARA ÅMERBJILLY

Projektingenjör

kara.amerbjilly@sigma.se

Maria svartvit.jpg

MARIA REVLING

Kvalitetsingenjör

+ 46 70 300 76 57

maria.revling@sigma.se

Per Engberg-02 kopiera_.jpg

PER EGELBERG

Miljöingenjör

+ 46 72 254 14 75

pelle.egelberg@sigma.se

Emil Åhlén-01 kopiera.jpg

EMIL ÅHLÉN

Projektingenjör Miljö

+ 46 73 082 24 50

emil.ahlen@sigma.se

Christianljungdagl_edited.png

CHRISTIAN LJUNGDAHL

Byggledare

+46 70 362 73 73

christian.ljungdahl@sigma.se

Mikael Gidlund 02.jpg

MIKAEL GIDLUND

Byggledare

+46 73 355 99 58

mikael.gidlund@sigma.se

 

MILJÖ - OCH KVALITETSPOLICY

Scandinavian Tunnelings ambition är att alltid ligga i framkant i kunskap, teknik och arbetsmetoder. Företaget är projektorienterat och har starkt utvecklingsfokus. Vi håller oss ständigt uppdaterade genom våra projekt, samt har kompetent och lyhörd personal som följer utvecklingen framåt. Vårt mål är att till fullo förstå våra kunders behov och anpassa våra tjänster till kundernas önskemål. Vi strävar alltid efter att hitta den för kunden bästa lösningen.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling utan att kompromissa på miljö, arbetsmiljö eller kvalitet. Inom ramen för våra projekt samt på kontoret, tar vi långsiktiga beslut för att minimera miljöpåverkan vad gäller transporter, användning av elektronik, energiförbrukning etcetera. Vi arbetar för hållbara lösningar med god ekonomisk lönsamhet där hög kvalitet i kombination med låg miljöpåverkan är högst prioriterat.

Vårt interna kvalitets- och miljöledningssystem med dess rutiner säkerställer ett konsekvent utförande med säkra och hållbara leveranser, samt att aktuell lagstiftning och andra bindande krav efterlevs av samtliga medarbetare och inhyrd personal. Kontinuerlig utbildning ges till personal för uppdatering i kvalitets- och miljöarbete. Uppföljning och genomgång görs på ledningsgruppsmöten.

ARBETSMILJÖPOLICY

Långsiktiga investeringar i våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa är en nyckel till en god arbetsmiljö. Det innefattar:

 • Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete
   

 • Att verka för en god arbetsbelastning genom att ha en bra grundläggande bemanning
   

 • Att hjälpmedel finns för att upprätthålla en god ergonomi och rimlig stressnivå
   

 • Bra gruppdynamik med fokus på inkludering och likabehandling
   

 • Att alla ska trivas oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion etc

 

Vi är måna om att vår personal är motiverade inför sitt arbete och får möjlighet till individuell utveckling. Våra medarbetare ges därför
 

 • Förutsättning att påverka sin egen arbetssituation
   

 • Utveckla sin kompetens i projekt och genom kurser och utbildningar

Vill du också bli en del av vårt team?  Läs mer

Eva Prachalova-2 (1).jpg

EVA PRCHALOVA

Projektingenjör

eva.prchalova@sigma.se